PROGRAM

3.4.2024    Samoty
11.4.2024    Jensena Třásá: Egoniášovo proroctví
12.4.2024    Vnitrublok a Souhra nehod
18.4.2024    Vernisáž: Místa astronomické paměti
19.4.2024    TOPUDE!: Vnitřní hlas
22.4.2024    Leo Middea (BRA)
23.4.2024    Leo Middea (BRA)
24.4.2024    Pocta Pavlu Bobkovi
29.4.2024    neDivSe: DOVOPRAVDY
 

VSUTUPENKY KUPUJTE NA GOOUTCZ